Az öreg pap olvas egy vastag könyvet. Meglátja ezt egy turista és bölcselkedve így szól a paphoz: - A jó pap holtig tanul, nem igaz? Mire a pap jóságosan így válaszol: - Igen, ez így igaz. Erre a turista meglepődve mondja: - De hiszen pont maguk, hívők, hirdetik, hogy a halál után…